Trang chủ - Đại lý phân phối

Hà Nội

  • Bà Rịa Vũng Tàu

    Đại lý chính thức của Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc tại Bà Rịa Vũng Tàu.
  • Kiên Giang

    Đại lý chính thức của Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc tại Kiên Giang.
  • Thành phố Hồ Chí Minh

    Đại lý chính thức tại TPHCM của Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc.

Thông tin liên hệ

 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SẢN KHẢI HOÀN
Địa chỉ : 11 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Phòng trưng bày : (0297) 3848555 - 3848007
Văn phòng : (0297) 3993235
Email : contact@khaihoanphuquoc.com.vn
Website : www.khaihoanphuquoc.com.vn