Thùng 6 chai - Chai 520ml

Thà̀nh phầ̀n :
  • Cá́ cơm tươi
  • Muố́i

Sản phẩm khác

Kết quả hiển thị từ 1-3 (trên 12 mục)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Thông tin liên hệ


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SẢN KHẢI HOÀN
Địa chỉ : 11 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Phòng trưng bày : (0297) 3848555 - 3848007
Văn phòng : (0297) 3993235
Email : contact@khaihoanphuquoc.com.vn
Website : www.khaihoanphuquoc.com.vn