Trang chủ - Tin tức

KHẢI HOÀN TUYỂN DỤNG

Khải Hoàn có nhu cầu tuyển dụng

Thông tin liên hệ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Khải Hoàn
Địa chỉ : 11 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại : (077) 3848555 - 3848007
Email : contact@khaihoanphuquoc.com.vn
Website : www.khaihoanphuquoc.com.vn