Trang chủ - Tin tức - Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc : Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016

Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc : Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016

Vào ngày 23/02/2016 tại White Palace, nơi diễn ra Chương trình 20 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao, nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc vinh dự được nhận giải thưởng "Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 do người tiêu dùng bình chọn".


Thông tin chính thức tại Đây 

Doanh nghiệp Tư Nhân Hải Sản Khải Hoàn đứng tại vị trí 88

Thông tin liên hệ

 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SẢN KHẢI HOÀN
Địa chỉ : 11 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Phòng trưng bày : (0297) 3848555 - 3848007
Văn phòng : (0297) 3993235
Email : contact@khaihoanphuquoc.com.vn
Website : www.khaihoanphuquoc.com.vn