THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THIẾT KẾ BAO BÌ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THIẾT KẾ BAO BÌ

THÔNG BÁO

KÍNH GỬI: Quý khách hàng

Công ty cổ phần thương mại Khải Hoàn (“Khải Hoàn”) trân trọng thông báo đến quý khách hàng về sự thay đổi thiết kế nhãn cho chai thủy tinh,chai nhựa và các loại cal nhựa; thay đổi mẫu chai 520ml mới và nắp chai 520ml mới. Về các thông tin bao gồm: thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, logo, thông tin về ủ chượp, thành phần dinh dưỡng, barcode, địa chỉ công ty và các thông tin khác trên nhãn là không thay đổi.

Khải Hoàn chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian qua. Hi vọng Khải Hoàn và quý khách hàng sẽ tiếp tực cùng đồng hành với nhau trong thời gian tới.

Thời gian thực hiện sẽ bắt đầu kể từ ngày thông báo này. Quý khách hàng có thể xem các thông báo tại đây

Trân trọng.

Phú Quốc, ngày 02/03/2021