Bảng tin Khải Hoàn

Tháng Bảy 2021

THÔNG BÁO VỀ THÔNG TIN CÔNG TY

THÔNG BÁO KÍNH GỬI: Quý khách hàng và quý đối tác Công ty cổ phần thương mại Khải Hoàn (“Khải Hoàn”) trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc trong thời gian gần đây, Khải Hoàn nhận được nhiều phản hồi của quý khách hàng về việc thông tin Khải Hoàn bán cổ phần cho một vài công ty khác; điều này làm quý khách hàng lo lắng về chất lượng nước mắm của Khải Hoàn trong tương lai. [...]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THIẾT KẾ BAO BÌ

THÔNG BÁO KÍNH GỬI: Quý khách hàng Công ty cổ phần thương mại Khải Hoàn (“Khải Hoàn”) trân trọng thông báo đến quý khách hàng về sự thay đổi thiết kế nhãn cho chai thủy tinh,chai nhựa và các loại cal nhựa; thay đổi mẫu chai 520ml mới và nắp chai 520ml mới. Về các thông tin bao gồm: thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, logo, thông tin về ủ chượp, thành phần dinh dưỡng, barcode, địa chỉ công ty và [...]