Quy trình sản xuất

Nước mắm Khải Hoàn được sản xuất theo phương pháp truyền thống trong dây chuyền khép kín

Sản Phẩm nước mắm Khải Hoàn được sản xuất theo phương pháp truyền thống

" Vì truyền thống là danh dự "